Taloustiede on mielenkiintoinen tieteenala, joka houkuttelee monia. Sen teoreettisuus ja matemaattisuus eivät välttämättä sovi kaikille, mutta moni on valmis tekemään työtä valmistuakseen ekonomiksi. Kirjoja kannattaakin lukea, vaikka välillä väsyttäisi. Lopussa työ palkitaan monilla tavoilla, ja tämä motivoi opiskelijoita.
Taloustiede tutkii ja vaikuttaa moneen asiaan ympäröivässä maailmassa. Se on olennainen osa yhteiskuntaamme, joten sen opiskelu tarjoaa todellisen mahdollisuuden vaikuttaa asioihin ja ymmärtää yhteiskunnan toimintaa. Vain noin 15% hakijoista Suomessa pääsee opiskeleemaan taloustiedettä, joten moni tahtoo päästää vaikuttamaan.

Vaikuttamaan taloustieteilijä pääsee monella tapaa. Ekonomin tutkinnolla aukeavat ovet jopa tuhansiin eri ammatteihin, joista iso osa on johtoportaassa. Moni poliitikko, yrityksen johtaja sekä asiantuntija on ekonomi. Nykyisessä kapitalistisessa yhteiskuntajärjestelmässä rahaliikenteen ja markkinoiden ymmärtäminen on suuri etu poliitikolle ja johtajalle. Ekonomin tutkinto tarjoaa erinomaisen pohjan ja laajat mahdollisuudet erikoistumiseen.

Economic ScienceTaloustieteeseen kuuluu useita eri koulukuntia, joten se tarjoaa jokaiselle jotakin. Erikoistua voi julkiseen talouteen, mikrotalouteen, sosiaalitalouteen tai vaikka juridiseen talouteen. Työpaikkoja löytyy helposti, joten vastavalmistuneen ekonomin ei tarvitse huolehtia työnsaannista nykymarkkinoilla. Lisäksi palkkataso on alalla erittäin hyvä: uraansa aloitteleva tienaa keskimäärin 3000 euroa kuussa, kun taas kokeeneet ekonomit tienaavat keskimäärin noin 5000-6000 euroa kuussa.

Rahalla voi tehdä eron omaan elämäänsä, mutta myös työn avulla pääsee vaikuttamaan. Valtaosa ekonomeista työllistyy erilaisiin johtotehtäviin. Ne sisältävät paljon vastuuta, mutta voivat myös tarjota mahdollisuuden vaikuttaa sekä yritykseen että ympäröiviin asioihin. Politiikkaan siirtyminen antaa merkittävän tilaisuuden muuttaa ympäröivää maailmaa, joten etenkin maailmalla on useita poliitikkoja, joilla on ekonomin tausta.

Taloustiede onkin erinomainen lähtökohta monille lisäopinnoille. Se tarjoaa hyvän perustan muun muassa liiketalouden, rahoitusalan ja politiikan opinnoille. Alan tuntemuksesta on hyötyä lähes joka alalla sekä yksityiselämässä. Talouden ymmärtäminen voi auttaa tekemään omia sijoituksia ja esimerkiksi valitsemaan pankkeja, tai perustamaan oman yrityksen. CV:ssä taloustiede kertoo tutkinnon suorittaneen analyyttisistä taidoista että vuorovaikutuskyvystä.

Jokaisella on omat syynsä opiskella alaa tai hakea opiskelijaksi. Ekonomin tutkinto hyödyttää kutakin omalla tavallaan, ja on varmasti yksi kaikkein monipuolisimpia opinaloja.