Tietoa tästä sivusta

Tältä sivulta löydät tietoa taloustieteestä. Taloustiede on yhteiskunnallinen tieteenala, joka erikoistuu lähinnä taloudellisten päätösten motiiveihin ja toimintaan, sekä tutkii taloudellisia ilmiöitä erilaisten mallien ja teorioiden avulla. Se tutkii esimerkiksi markkinoiden toimintaa, talouskasvua, inflaatiota sekä hyödykkeisiin liittyvää toimintaa kuten niiden kulutusta, allokointia ja tuotantoa.

Mitä on taloustiede? Alalla on lukuisia suuntauksia, kuten liiketaloustiede, julkistaloustiede, ympäristötaloustiede, terveystaloustiede, työn taloustiede, sosiaalitaloustiede ja kokeellinen taloustiede. Kaikki niistä erikoistuvat tietyn alueen ilmiöiden tutkimiseen taloudellisesta näkökulmasta. Lisäksi taloustiede jaetaan mikro- ja makrotaloustieteeseen, joista ensimmäinen erikoistuu yksittäisten toimijoiden talouteen ja jälkimmäinen talouteen kokonaisuutena. Taloustiede on monipuolinen tieteenala, joka tarjoaa jokaiselle jotakin. Tällä sivulla kerromme, miksi sen tunteminen kannattaa.

Alue on ollut jo pitkään tärkeä ihmiskunnalle. Teollistumisen aikaan kehitetty uusklassinen taloustiede on nykyisin suosituin taloustieteen suuntaus. Siinä on vaikutteita tunnetun ekonomistin Milton Keynesin ideoista. Lisäksi on monia muita koulukuntia, kuten erilaiset keynesiläiset suuntaukset, monetarismi ja muut uusliberaalit ajatukset, sekä marxilaiset taloustieteet. Pienempiä koulukuntia on monia, mutta suurimmat suuntaukset ovat enimmäkseen kapitalistisiä.

Lue sivuiltamme, miksi taloustiede on suosittu opiskeluala. Se tarjoaa laajat erikoistumis- ja uramahdollisuudet, sekä melko hyvät palkat. Ekonomistillä eli kauppatieteiden maisterilla on hyvät mahdollisuudet työllistyä, ja moni poliitikko ja yrittäjä maailmalla on alun perin ekonomisti. Alalta valmistuneet työllistyvät enimmäkseen yrityksiin; yleisimmät ammattinimikkeet ovat johtaja, talouspäällikkö, yrittäjä, tilintarkastaja, toimitusjohtaja ja yritysjärjestelyasiantuntija.

Ala on hyvin kansainvälinen, joten iso osa tutkimuksesta julkaistaan englanniksi. Taloustieteitä opiskelevien odotetaan yleensä osaavan englantia melko hyvin. Oppimateriaaleista iso osa voi olla yliopistossa englanniksi. Usea suomalainen lähtee myös ulkomaille tunnettuihin oppilaitoksiin opiskelemaan taloustieteitä. Ala on hyvin arvostettu, ja moni maailmankuulu yliopisto tarjoaa kursseja, joilla opettaa tunnettuja ekonomeja. Suomen vanhin taloustieteiden oppilaitos lienee Aalto-yliopistossa.

Taloustieteilijät voivat muuttaa maailmaa sekä analysoida, mikä maailmaa muuttaa. Tutustu aihepiiriin kauttamme.