Valmistunut ekonomi voi liittyä Suomen Ekonomit-liittoon, joka on osa Akavaa. Se on suunnattu kauppatieteellisen yliopistotutkinnon opiskelijoille sekä suorittaneille. Liittoon kuuluu 13 opiskelijayhteisöä sekä 25 jäsenyhdistystä. Suomen Ekonomit on Akavan neljänneksi suurin jäsenliitto ja siihen kuuluu yli 50 000 jäsentä. Liitto auttaa neuvottelemaan palkkoja sekä muita etuuksia ja pitää huolta jäsenistään sekä koulussa, työelämässä että yhteiskunnassa.

Järjestö neuvottelee työehtosopimuksista ja tekee tiivistä yhteistyötä Akavan kanssa työelämän parantamiseksi monipuolisesti. Koska lähes puolet ekonomeista toimii johtotehtävissä, yksi Suomen Ekonomien tärkeimmistä tehtävistä on kehittää kestävää johtajuutta Suomessa. Tätä tavoitetta pyritään edistämään pitämällä koulutus ajantasaisena ja vaikuttamalla myös esimiesosaamiseen.

Finnish economist39% ekonomeista ei saa korvausta ylitöistä. Tämä on ongelma, jonka Suomen Ekonomit haluaa ratkaista. Maksamattomat ylityöt ovat harmaata työtä. Ekonomien kuuluu saada korvaus ylitöistä ja työmatkoista työaikalain mukaisesti. Moni ekonomi jää työehtosopimuksien ulkopuolelle, ja jää ilman korvauksia esimerkiksi työssä matkustamisesta. Matka-aikojen korvaamisesta kuuluisi sopia työpaikalla työnantajan kautta. Jopa 60% ekonomeista ei saa korvauksia työmatkoistaan, tai korvaukset lasketaan osaksi peruspalkkaa. 80% ekonomeista on matkustanut omalla ajallaan työn vuoksi.

Suomen Ekonomit huolehtii myös tasa-arvosta työelämässä. Esimerkiksi vanhempainvapaata käyttävät enemmän naiset. Liitto kannustaa jakamaan perhevastuuta yhdenmukaisemmin, kuten 6+6+6, jolloin sekä isälle että äidille on nimikoitu vanhempainvapaa osuus, ja kolmannen osan perhe voi valita mielensä mukaan. Näin naiset pääsevät ottamaan enemmän osaa työelämään ja miehet perhe-elämään. Perhevapaalta töihin palaava voi kohdata ongelmia työpaikallaan, joten Suomen Ekonomit ajaa kuuden kuukauden jälkisuojaa perhevapaalle.

Palkkaerojen kaventaminen on lisäksi osa järjestön tavoitteita. Myös ekonomien joukossa on nähtävissä eroja palkoissa. Osa eroista selittyy miesten sijoituksesta työpaikoilla; miehet pääsevät useammin paremmin palkattuihin ja vaativampiin tehtäviin. Tämä vaatii asennemuutosta, mutta lisäksi naiset pitäisi saada vaatimaan lisää palkkaa ja ylennyksiä painokkaammin. Selittämätön ero, eli ero palkoissa naisille ja miehille, jotka ovat samoissa tehtävissä, on noin 4 prosenttia valtion tehtävissä ja 11 prosenttia yksityisen sektorin puolella. Yksityisellä sektorilla ero on säilynyt samana 90-luvulta saakka. Liittoon liittymällä voi myös auttaa tukemaan tasa-arvoisempaa työelämää.