Kauppa- tai taloustieteitä voi opiskella ympäri Suomen lukuisissa oppilaitoksissa, ja lisäksi myös ulkomailla. Suuntautumiseen on paljon vaihtoehtoja, ja ekonomistillä on runsaasti erilaisia mahdollisuuksia työllistyä. Oma paikka voi löytyä yrityksistä, julkiselta sektorilta tai tutkimuksen tekijänä. Suurin osa ekonomisteista päätyy erilaisiin johtotehtäviin yrityksiin. Ekonomeja työskentelee suurin piirtein 5000 eri ammattinimikkeellä, joten jokaiselle löytyy oma paikka.
Suomessa kauppatieteiden opiskelijat valmistuvat nopeammin kuin muiden alojen opiskelijat yliopistossa, eli keskimäärin noin 5,5 vuodessa. Kauppakorkeakoulussa suoritettavan kandidaatin tutkintoon menee vähemmän aikaa. Kauppatieteiden maisteria kutsutaan ekonomiksi. Opintoja voi jatkaa edelleen lisensiaatiksi tai tohtoriksi, mikäli kiinnostusta riittää.

business studentsOpiskelija voi suuntautua eri aihepiireihin, kuten kansantaloustieteeseen, rahoitukseen, laskentatoimeen, johtamiseen ja organisointiin, hankintojen johtamiseen ja logistiikkaan, kansainväliseen liiketoimintaan tai markkinointiin, markkinointiin, vakuutustieteeseen, tietojärjestelmätieteeseen, yrittäjyyteen tai yritysjuridiikkaan. Moni opiskelijoista, noin 40%, suorittaa myös vaihto-opiskeluja ulkomailla. Taloustiede on kansainvälinen ala, jossa kielitaito tarjoaa ehdottoman edun. Monet opiskelumateriaaleista ovat englanniksi ja tutkimukset julkaistaan enimmäkseen englanniksi.

Opiskelemaan hakeminen ei välttämättä ole helppoa, sillä moni on kiinnostunut kauppatieteistä. Noin 15% hakijoista saa paikan. Tämän vuoksi valmistautuminen on tärkeää. Erilaiset valmennuskurssit voivat auttaa paikan saamisessa, ja materiaaleihin kannattaa tutustua perin pohjaisesti. Vaikka hakuprosessi on työläs, on tutkinto yleensä vaivanarvoinen. Työllisyys alalla on erittäin hyvä ja ekonomi tienaa keskimäärin 5000-6000 euroa kuussa. Uraansa aloittelevakin ekonomi tienaa keskimäärin 3000 euroa kuussa.

Neljännes ekonomeista on töissä liikealla, ja toinen neljännes teollisuuden piirissä. Myös kaupan alalla, rahoitusalalla, julkisessa hallinnossa ja opetusalalla on paljon ekonomisteja. Heistä noin 44% toimii erilaisissa johtotehtävissä. Ylimmässä johdossa ja muissa johdon tehtävissä toimii viidesosa ekonomeista. Kolmannes ekonomeista työskentelee erilaisissa asiantuntijatehtävissä. Moni ekonomi myös valitsee ulkomailla työskentelyn, sillä ala on kansainvälinen ja tarjoaa mahdollisuuksia ympäri maailman niille, joilla on kielitaitoa ja ammatillista osaamista.

Suomen taloustieteen tasoa on kritisoitu viime vuosina. Suomalaista taloustieteen tutkimusta siteerataan harvemmin kuin kansainvälistä tutkimusta keskimäärin. Syistä ei ole varmuutta. Myös tämän takia monet kunnianhimoiset yksilöt päättävät pyrkiä opiskelemaan taloustiedettä esimerkiksi Lontooseen ja Yhdysvaltoihin tunnetuihin oppilaitoksiin.