Moni valitsee alakseen taloustieteet, koska ne tarjoavat kattavan pohjan paitsi erilasille jatko-opinnoille ja mahdollisuudet erikoistua, mutta myös laajat uramahdollisuudet eri aloilla. Ekonomin paperit käteen saanut voi alkaa luoda uraansa useisiin erisuuntiin: ekonomeja työskentelee Suomessa peräti 5000 eri ammattinimikkeellä, eivätkä mahdollisuudet uran luontiin rajoitu vain kotimaahan silloin, kun kielitaitoa riittää. Monella ekonomilla sitä riittääkin, sillä ala on todella kansainvälinen maailmankaupan vuoksi.

EconomistsEkonomeja on Suomessa työelämässä noin 41 000. Eniten ekonomeja toimii liike-elämän ja teollisuuden aloilla; noin puolet ekonomeista työskentelee näillä aloilla. Myös lähes puolet ekonomeista toimii jonkinlaisissa johtotehtävissä erilaisissa yrityksissä. Johtotehtävät valitsevan on oltava kunnianhimoinen, siedettävä stressiä ja hallittava kokonaisuuksia. Lisäksi ihmistuntemus, sosiaaliset taidot ja vastuun kantaminen ovat tärkeitä kykyjä. Keskijohdon tehtäviin päätyy noin neljännes ekonomeista, kun taas viidennes päätyy ylimmän johdon tehtäviin.

Kolmannes ekonomeista työllistyy asiantuntijoiksi erilaisiin yrityksiin. Osa heistä on yleisiä talouden asiantuntijoita, mutta myös erikoistuneille löytyy paikkansa. Asiantuntijatehtävissä voi myös tienata hyvin. Erikoisasiantuntijaa voi olla vaikeaa korvata, mutta erikoisalalle valmistunut voi tehdä monenlaisia tehtäviä. Esimerkiksi markkinointipuolella ekonomilla on oltava asiantuntijuutta kuluttajien käyttäytymisestä sekä luovuutta ja tiedonhankintakykyjä. Laskentapuoli on myös suuri työllistäjä ekonomeille. Siellä vaaditaan tietoteknisten laitteiden hallintakykyä sekä matemaattista lahjakkuutta.

Teollisuuden ja liike-elämän jälkeen voi työllistyä monelle muulle alalle. Rahoitusalalle ja kaupanalalle työllistyy yhteensä noin neljännes ekonomeista. Seuraavaksi eniten työllistävät koulutus, julkinen hallinto ja muut toimialat. Yrityksen perustamiseen tutkinto tarjoaa erinomaiset valmiudet. Valmistunut ekonomi voi myös suunnata töihin ulkomaille eri yrityksiin tai lähteä mukaan politiikkaan. Moni poliitikko omaa taloustiedetaustan.

Työttömyysprosentti on kauppatieteilijöiden joukossa hyvin matala. Se liikkuu noin 3 prosentin tienoilla, mikä on yksi suurista syistä alan suosioon. Hyvä työllisyystilanne saa yhä useamman hakemaan taloustieteelliseen tiedekuntaan. Lähitulevaisuudessa tilanteeseen tuskin on tulossa muutosta. Maailmankaupan ja verkostoituneen poliittisen tilanteen vuoksi ekonomeille tulee olemaan kysyntää jatkossakin. Kansainvälinen kauppa on elintärkeää monille maille, ja kotimaan talouden tuntemus on yrityksille olennaista. Taloustieteen suuntaukset voivat kuitenkin tulla vaihtelemaan ja kehittymään sekä kaupan että maailman kehittyessä.